מדריך טלפונים ארגוני.גישה לספר טלפונים מבחוץ
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ת.ד 653
באר שבע 84105

מרכזיה :
08-6461111
לחיוג מקווי בזק - 6999*
שעות פעילות ימים א'-ה' 16:00 - 08:00

ניתן לאתר מנוי גם תוך שימוש בנתב הקולי
יש לחייג 08-64728000
לומר את שם העובד או המחלקה המבוקשת והשיחה תעבור אוטומטית ליעד המבוקש

מוקד מידע ושירות מנהל תלמידים
(רישום,חשבונות סטודנטים)
08-6461600

מותאם לצפיה ב- Explorer
המערכת פותחה ע"י מירקל שרותי תוכנה בע"מ.